Review van het boek, Remieg Aerts & Peter de Goede (red.) Omstreden democratie. Over de problemen van eensuccesverhaal. Amsterdam (Boom) 2013.

Additional Metadata
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 16, No 2 (2013): mengnummer; 75-77
Citation
Broersma, Marcel. (2014). Omstreden democratie. Over de problemen van een succesverhaal. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 16(2), 75–77.

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 201kb