Interview with Mirko Tobias Schäfer (Utrecht University) with Eef Masson and Karin van Es.DOI: 10.18146/2213-7653.2018.372

Additional Metadata
Keywords entrepreneurial research, datafied society, data analysis, administrative research, data ethics
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License Each article is copyrighted © by its author(s) and is published under license from the author(s).When a paper is accepted for publication, authors will be requested to agree with the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 21, No 2 (2018): Big Data Histories; 151-157
Citation
Schäfer, Mirko Tobias. (2018). Mirko Tobias Schäfer on Entrepreneurial Research. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 21(2), 151–157.