This article explores how animation provides various possibilities of representing trauma,using a textual analysis of the film waltz with bashir (Ari Folman, 2008). The ontological qualitiesof animation films make them suitable for the representation of traumatic recollections,also considered to be traumatic re-experiences of what were firstly visual experiences. Thefocus of this article is the way in which animation not only represents the traumatic events butalso addresses the problematic mechanisms that underlie the elusiveness of trauma.

Additional Metadata
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 15, No 1 (2012): Themanummer Animatie; 43-62
Citation
Soewargana, Sarie. (2012). Traumatisch verleden ge(re)animeerd. Het gebruik van animatie in documentairefilm voor de representatie van traumatische herinnering. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 15(1), 43–62.

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 321b