In het themanummer Oude klanken nieuwe geluiden vormen de zeven bijdragen een historisch panorama van de cultuur van geluid (de betekenis en waardering van klanken) en van de luistercultuur (de techniek en praktijk van het luisteren) van de late negentiende eeuw tot nu. Tegelijk willen we verschillende techniekhistorische, cultuurhistorische en cultuursociologische perspectieven bieden op audiomedia. Op basis van die perspectieven verdienen oude klanken nieuwe geluiden. Er is alle reden om de oren te spitsen, ook gezien de toekomst. Want juist in het multimediale, digitale tijdperk kan het geluid terecht zijn deel opeisen in de aandachtscurve van academici.

Additional Metadata
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 6, No 2 (2003): Themanummer geluid
Citation
Bijsterveld, Karin, & Dijck, José van. (2014). Oude klanken nieuwe geluiden inleiding. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 6(2).

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 680kb