Dit artikel beoogt geschiedschrijving en historiografie te combineren. In de afzonderlijke, nationaal georiënteerde, paragrafen worden de belangrijkste ontwikkelingen van de televisiejournaals (en in mindere mate nieuwsprogramma’s) geschetsten tegelijkertijd komt hierin de belangrijkste literatuur over de geschiedenis vande televisiejournaals aan de orde, beide geanalyseerd vanuit een vergelijkend internationaal perspectief. Voor een vergelijkend perspectief is gekozen omdat de ontwikkeling van ‘het’ televisiejournaal enerzijds een proces is waarin internationaal vergelijkbare beeldformats, journalistieke stijlen en technologieën circuleren en anderzijds gaat het om een proces waarin de afzonderlijke journaals een nationaal karakter hebben gekregen.

Additional Metadata
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 8, No 2 (2005): Vijftig jaar tv-journaal; 111-142
Citation
Fickers, Andreas, & Kester, Bernadette. (2015). Veel nieuws - Weinig geschiedenis. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 8(2), 111–142.

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 261kb