De viering van een halve eeuw televisie in vele West-Europese landen wakkert de interesse voor historisch (archief) onderzoek aan. In deze bijdrage wordt die belangstelling geconcretiseerd aan de hand van één specifiek cultureel product, namelijk het televisiejournaal. In grote lijnen zal de evolutie van het gehanteerde televisienieuwsconcept op de Vlaamse openbare omroep tussen 1953 en1990 worden geschetst. Deze omroep nir/brt/brtn/vrt (Nederlandstalig) werd opgericht samen met de Franstalige zender inr/rtb/rtbf binnen de bestaande structuur van de Belgische radio.

Additional Metadata
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 8, No 2 (2005): Vijftig jaar tv-journaal; 143-158
Citation
Desmet, Lieve. (2015). De Vlaamse openbare omroep (1953-1990). Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 8(2), 143–158.

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 261kb