In this paper I want to reflect on some reasons for the ambivalence, or indeed hostility, that has often been detected towards empirical film studies.

Additional Metadata
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 9, No 2 (2006): Cinema in context; 65-73
Citation
Christie, Ian. (2015). 'Just the facts, m'am?'. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 9(2), 65–73.

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 169kb