Zwijgende films hebben een imagoprobleem. Ze zijn onbekend en onbemind; er bestaat weinig spontane vraag naar voorstellingen van zwijgende films met live muzikale begeleiding. In dit artikel wil ik de processen van selectie en reputatievorming in dit specifieke deel van het filmerfgoed behandelen. Maar het lijkt verstandig te beginnen met een korte verdediging van de relevantie van de vertoning van zwijgende film.

Additional Metadata
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 11, No 1 (2008): Mengnummer; 4-21
Citation
Bosma, Peter. (2015). Eliso (1928) en het netwerk van Nederlandse poortwachters bij de vertoning van zwijgende films met muzikale begeleiding. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 11(1), 4–21.

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 175kb