In deze kwalitatieve receptiestudie wordt onderzocht op welke manier enkele groepen hoog opgeleide, jonge volwassenen naar een historische speelfilm hebben gekeken. Aan de hand van een vragenlijst werd in kaart gebracht hoe vijfenveertig Vlaamse en Nederlandse universitaire studenten de film Lumumba hebben geïnterpreteerd en in welke mate in hun interpretaties patronen te ontdekken zijn.

Additional Metadata
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 11, No 1 (2008): Mengnummer; 22-65
Citation
Baetens, Jan, & Hesling, Willem. (2015). De pluriforme filmkijker. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 11(1), 22–65.

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 175kb