Recensie van Marianne Thys, Beelden van de Wereld. 100 films van de Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles.Brussel (Editions Yellow Now - Cinémathèquede la Fédération Wallonie-Bruxelles) 2011, 208p. isbn 978 2 87340 299 0

Additional Metadata
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 15, No 2 (2012): Tijdschrift voor Mediageschiedenis; 83-84
Citation
Winkel, Roel Vande. (2013). Beelden van de Wereld. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 15(2), 83–84.

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 587kb