Een kijkje in de historische ontwikkeling van mediatechnologieën en gemedieerde communicatie-processen laat interessante patronen in het publieke discours zien. De geschiedenis van de zogenoemde communicatierevoluties getuigt van een opvallende stabiliteit van narratieve structuren en discursieve patronen met betrekking tot de culturele en politieke betekenis van nieuwe media.

Additional Metadata
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 11, No 2 (2008): Interactiviteit; 4-13
Citation
Fickers, Andreas. (2015). Mediahistorische reflecties over interactiviteit met communicatietechnologieën. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 11(2), 4–13.

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 158kb