Recensie van: Francis X. Blouin Jr. en William G. Rosenberg, Processing the Past: Contesting Authority in History and the Archives.New York (Oxford University Press) 2011, 257 p. isbn 978 0 19 974054 3

Additional Metadata
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 15, No 2 (2012): Tijdschrift voor Mediageschiedenis; 86-88
Citation
Noordegraaf, Julia. (2013). Processing the Past: Contesting Authority in History and the Archives. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 15(2), 86–88.

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 587kb