Vaak gaven nieuwe technologische ontwikkelingen in de mediageschiedenis aanleiding tot euforische toekomstvisies. Media als communicatiemiddelen waar iedereen toegang tot heeft, en waar geen sprake is van een hiërarchische scheiding tussen zender en ontvanger. Dat zou tot een democratisch, zo niet paradijselijk samenleven van alle burgers leiden.

Additional Metadata
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 11, No 2 (2008): Interactiviteit; 14-29
Citation
Müller, Eggo. (2015). De belofte van interactiviteit. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 11(2), 14–29.

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 158kb