Percepties over criminaliteit en criminaliteitsberichtgeving in de Zuidelijke Nederlanden gedurende de zeventiende en achttiende eeuw.

Additional Metadata
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 12, No 1 (2009): Mengnummer; 5-26
Citation
Franck, Maarten Charles J. (2015). ‘Daer en is geen liefde of barmherticheyt meer in ons’. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 12(1), 5–26.

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 196kb