Onder found footage wordt in brede zin verstaan: ieder gebruik van eerdergemaakt materiaal. Hierbij kan gedacht worden aan eerder opgenomen film-, video-, foto- en/of audio materiaal, bijvoorbeeld amateurfilmpjes, familiefoto’s, archiefbeelden en outtakes. In een found footage documentaire wordt dergelijk ‘gevonden’ materiaal door een andere filmmaker op een nieuwe wijze gebruikt.

Additional Metadata
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 12, No 1 (2009): Mengnummer; 113-131
Citation
Hagedoorn, Berber. (2015). Gedeelde tekstuele autoriteit in de found footage documentaire. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 12(1), 113–131.

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 196kb