Centraal in dit geluidshistorisch artikel staat de vraag of het Futurisme welzo luidruchtig was. Maakten geluiden en klanken en hun agressieve pendant – lawaai – inderdaad de kern van het Futuristische totaalproject uit? Aan de hand van de problematiek van de klanknotatie zal ik verschillende vormen van geluid aan bod laten komen. Deze analyse zal zich niet beperken tot het muzikale terrein, maar ook andere disciplines doorkruisen, van de schilderkunst tot de poëzie. Paradoxaal genoeg zal blijken dat de toen nog ‘stille’ cinematografie een cruciale ingang is tot het beantwoorden van de vraag of het Futurisme al dan niet kan worden gelijkgesteld aan lawaai.

Additional Metadata
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 6, No 2 (2003): Themanummer geluid
Citation
Strauven, Wanda. (2014). Futuristische geluiden: vloekende kleuren + chormatische akkoorden + lawaaikunst + Zang tumb tumb + gefilmde analogieën. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 6(2).

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 680kb