De wereld is nu veel heftiger en grootschaliger dan in de tijd van Jac. P. Thijsse die als enthousiaste schoolmeester onze voorouders aan de hand mee naar buiten nam. Of dan ten tijde van Nescio’s Natuurdagboek, nog maar goed een halve eeuw geleden.

Additional Metadata
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 12, No 2 (2009): Natuurrepresentatie; 11-62
Citation
Hageraats, Bart. (2015). Kijken naar natuur. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 12(2), 11–62.

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 67kb