Dit themanummer gaat over het filmbedrijf als bedrijf: over ondernemers en ondernemerschap, over concurrentie, marktkansen, verschuivingen in vraag en aanbod, over consumenten en de markt als sociaal proces. Film wordt nadrukkelijk benaderd als een product dat verkocht en gekocht wordt in de context van een kapitalistische economie. Gelet op de geschiedenis van het medium lijkt dit een voor de hand liggende insteek, maar dat is allerminst het geval. In 1974 verbaasde de Groningse hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis Henri Baudet zich over het feit dat ‘praktisch alle filmhistorici wijzen op de economische betekenis van de filmindustrie’, maar dat zij tegelijkertijd aan het economische gezichtspunt slechts marginaal aandacht besteedden

Additional Metadata
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 13, No 2 (2010): Het filmbedrijf en de markt
Citation
Thissen, Judith. (2015). Filmgeschiedenis tussen cultuur en economie. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 13(2).

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 157kb