Dit artikel schetst welke rol de films Merdeka en Pride spelen in de controverse rondom de historiografie. Eerst zal gekeken worden naar beide films, waarna aandacht wordt besteed aan de aard van de historische polemiek. Voor heel wat mensen is de interpretatie van de Tweede Wereldoorlog, zoals die in beide films wordt gegeven, volstrekt plausibel. Voor de meeste anderen is deze visie echter volkomen absurd en zelfs beledigend. Waarom vinden deze films dan toch zo’n breed draagvlak en welk doel stond de makers voor ogen? Zo zal blijken welke rol beide films innemen in de felle pennenstrijd die al jaren speelt in Japan. Dit werpt meer licht op de vraag welke rol het medium film kan spelen in het aan de orde stellen van maatschappelijke en historische vraagstukken in Japan.

Additional Metadata
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 7, No 1 (2004): Mengnummer
Citation
Rommelse, Gijs. (2014). Merdeka en Pride De rol van twee Japanse oorlogsfilms in de historiografische controverse rondom de Tweede Wereldoorlog. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 7(1).

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 1mb