In dit artikel wordt bekeken wat de verschillen waren tussen de emotioneel-betrokken stijl van Jacob Hepkema (1845-1919) in het Nieuwsblad van Friesland en het Leeuwarder Nieuwsblad en de beheerst-afstandelijke stijl van de Leeuwarder Courant. Aan de hand van de artikelen over de Hogerhuiszaak, zoalsde nasleep van de inbraak te Britsum genoemd werd, wordt de verslaggeving van beide bladen met elkaar vergeleken. Het doel is om aan te tonen welke stijlelementen Hepkema introduceerde in de Friese pers en om te laten zien waarom het predikaat persvernieuwer voor hem gerechtvaardigd is.

Additional Metadata
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 8, No 01 (2005): Mengnummer; 86-96
Citation
Santema, Pier Abe. (2015). Jacob Hepkema en de introductie van de moderne journalistiek in Friesland. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 8(01), 86–96.

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 188kb