Valt het te betwisten dat de ontwikkeling van de aviatiek een sleutelmoment is in de geschiedenis van de moderniteit en de moderne media? Zouden we niet kunnen stellen dat het vliegtuig het moderne medium bij uitstek is, niet alleen als transportmiddel maar ook als onthullende instantie van een nieuw gezichtspunt? Bovendien is zijn technologische (Victoriaanse) voorgeschiedenis nauw verweven met die van de cinematograaf. Het is precies de verstrengeling van deze twee voorgeschiedenissen, de aërodynamica en de bewegingsfotografie (of chronofotografie), die als uitgangspunt diende voor het programma ‘Taking to the Air: Early Film and Early Flight’ van Stephen Herbert en Luke McKernan. Dat dit programma een plaats kreeg in het Italiaanse Pordenone Silent Film Festival is niet zo verwonderlijk, aangezien er in Italië een echte (voorvaderlijke) passie voor de luchtvaart bestaat.

Additional Metadata
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 7, No 1 (2004): Mengnummer
Citation
Strauven, Wanda. (2014). Looking up Looking Down. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 7(1).

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 1mb