De online lancering van Cinema Context voltrok zich in het kader van de internationale conferentie ‘Cinema in Context: Sharing Histories of Moviegoing’, die plaatsvond in Amsterdam op 20 en 21 april 2006. De redactie van het Tijdschrift voor Mediageschiedenis heeft besloten een themanummer aan deze conferentie te wijden, omdat ze de urgente filmhistoriografische vraagstukken die door verschillende sprekers werden opgeworpen wil vastleggenen het voortouw wil nemen in een in haar ogen belangrijk debat over de toekomsten de grenzen van filmstudies.

Additional Metadata
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 9, No 2 (2006): Cinema in context; 4-14
Citation
Ivo, Blom, & Wanda, Strauven. (2015). Cinema in context: het einde van filmstudies?. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 9(2), 4–14.

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 169kb