Van expanded cinema en countercinema tot pong.arten countergaming (1968-2006). In dit artikel reflecteert Jack Post over de verdwenen politieke dimensie van hedendaagse digitale interactieve kunst, vergeleken met de ideologisch-kritische ambities van de film in de jaren zeventig. Volgens Post is het polariserende en politiserende discoursover film en ideologie naar de achtergrond verdwenen, onder ander vanwegeeen postmodernistische radicalisering van het artistieke debat, dat zich steedssterker kenmerkt door elkaar uitsluitende binaire opposities.

Additional Metadata
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 11, No 2 (2008): Interactiviteit; 80-99
Citation
Post, Jack. (2015). Is interactiviteit meer dan ping pong?. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 11(2), 80–99.

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 158kb