De bijdrage van Imar de Vries over communicatieveinteractie in het telefonische laat zien hoe sterk geïdealiseerde ideeën over communicatie of – in zijn woorden – ‘verlangens naar een communicatief utopia’ een normatief principe vormen in de ontwikkeling van communicatietechnologieën.

Additional Metadata
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 11, No 2 (2008): Interactiviteit; 30-44
Citation
Vries, Imar de. (2015). Altijd verleidelijk dichtbij. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 11(2), 30–44.

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 158kb