Voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werden op de Nederlandse radio ruim tweeduizend ‘boekenhalfuurtjes’ uitgezonden,waarin critici van naam hun licht lieten schijnen over een letterkundig onderwerp. In veel gevallen was zo’n boekenhalfuurtje gewijd aan een recent verschenen roman of poëziebundel, waarover de radiocriticus een waardeoordeel velde. In dit artikel worden deze gesproken recensies aan een nader onderzoek onderworpen, waarbij de vraag centraal staat hoe de vooroorlogse literatuurkritiek op de radio zich verhield tot gedrukte recensies in dagbladen. Op basis van twee casestudy’s, de AVRO-criticus P.H. Ritter jr. en de VARA medewerker A.M. de Jong, blijkt welke invloed het nieuwe medium radio had op deverschijningsvorm van de literatuurkritiek.

Additional Metadata
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 18, No 1 (2015): Tijdschrift voor Mediageschiedenis; 27-50
Citation
Dera, Jeroen. (2015). Oordelen voor de goede hoorder. Radiokritiek versus dagbladkritiek tijdens het interbellum. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 18(1), 27–50.

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 195kb