Uitgaand van origineel archiefmateriaal, verzamelde persartikelen en interviews gaat dit artikel in op de productieactiviteiten van Jean Van Raemdonck, die zich uitstrekken van kunstdocumentaires over televisieproducties tot prestigieuze langspeelfilms. Als hoofd van de productiemaatschappij Art et Cinéma of Kunst en Kino droeg hij in belangrijke mate bij aan de professionalisering van de Belgische audiovisuele industrie in het algemeen en van de Vlaamse filmsector in het bijzonder. Van Raemdoncks professionele gedrevenheid kwam ook tot uiting in een sterke persoonlijke betrokkenheid bij zijn producties, wat wijst op de complexiteit van het creatieve autoriteitsvraagstuk. Op zakelijk vlak was Van Raemdoncks grootste talent ongetwijfeld het samenbrengen van de nodige financiële middelen, wat geïllustreerd wordt door zijn moeilijke, maar meestal zeer vruchtbare relatie met de Vlaamse filmsubsidieregeling.

Additional Metadata
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 18, No 1 (2015): Tijdschrift voor Mediageschiedenis; 51-67
Citation
Willems, Gertjan. (2015). De betekenis van producent Jean Van Raemdonck voor de Vlaamse film. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 18(1), 51–67.

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 195kb