Het oprukken van beeld in de krant was een langdurig en complex proces, zo zal in dit artikel worden aangetoond. Hierbij speelden drie zaken een belangrijke rol: de ontwikkeling van de druk- en zettechnologie, concurrentie en sociaal-culturele factoren.

Additional Metadata
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 7, No 1 (2004): Mengnummer
Citation
Broersma, Marcel. (2014). Vormgeving tussen woord en beeld De visuele infrastructuur van Nederlandse dagbladen, 1900 – 2000. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 7(1).

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 1mb