Editorial. Een themanummer over typografie lijkt opmerkelijk voor een wetenschappelijk tijdschrift voor mediageschiedenis. Immers, zo kun je je afvragen, behoort de studie van typografie niet tot de kunst- of designgeschiedenis of de studie van het boek? Wie de reguliere nummers van het Tijdschrift voor Mediageschiedenis / Journal for Media History doorbladert ziet dat de meeste artikelen gaan over de traditionele media als film, televisie, de geschreven pers, of fotografie. Themanummers behandelen een scala aan zulke uiteenlopende onderwerpen als de monarchie, schandalen of de representatie van de natuur. In elk geval biedt een themanummer de uitdaging om de grenzen (van onderzoek of aandachtsvelden) op te zoeken. Interessant om te zien welke grenzen het voorliggende themanummer over typografie aanboort. DOI: 10.18146/2213-7653.2016.261

Additional Metadata
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License Each article is copyrighted © by its author(s) and is published under license from the author(s).When a paper is accepted for publication, authors will be requested to agree with the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 19, No 2 (2016): Typografie in mediahistorisch perspectief; 1-7
Citation
Post, Jack, & Lentjes, Ewan. (2017). Typografie in mediahistorisch perspectief. Een introductie. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 19(2), 1–7.

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 515kb