Book review of Arnold Heumakers. De esthetische revolutie. Hoe Verlichting en Romantiek Kunst uitvonden Boom, 2015, 502 pp. ISBN 9789089534507 and Peter Henk Steenhuis en René Gude Door het beeld. Door het woord ISVW, 2015, 416 pp. ISBN 9789491693502.DOI: 10.18146/2213-7653.2017.288

Additional Metadata
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License Each article is copyrighted © by its author(s) and is published under license from the author(s).When a paper is accepted for publication, authors will be requested to agree with the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 20, No 1 (2017): Tijdschrift voor Mediageschiedenis; 164-173
Citation
De Mare, Heidi. (2017). Dubbelbespreking: Gezelschapsspel of monsterverbond? Herkomst en rol van het romantisch-moderne kunstbegrip. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 20(1), 164–173.