Het seizoen 1908-1909 werd in Rotterdam gemarkeerd door de doorbraak van de vaste bioscooptheaters. Niet alleen in het centrum, maar ook in de periferie werden gebouwen ingericht om met grote regelmaat films te vertonen. Nieuwe sociale groepen gebruikten de bioscopen om zich te onderscheiden van andere. Maar wie gingen er negentig jaar geleden nu precies naar de film? En welk publiek naar welke bioscoop?-----Cinema images can be viewed calmly. The rise of Rotterdam 's cinemas in the 1910s.The 1908-1909 season saw the breakthrough of permanent cinemas in Rotterdam. Not only in the city centre, but also in the periphery buildings were being adapted to show films on a regular basis. New social groups began to use cinema as a medium to difierentiate themselves from others. But who frequented cinemas ninery years ago? And to which cinemas did the various groups go?

Additional Metadata
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License Each article is copyrighted © by its author(s) and is published under license from the author(s).When a paper is accepted for publication, authors will be requested to agree with the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 1, No 1 (1998): Tijdschrift voor Mediageschiedenis; 32-46
Citation
de Valck, Kristine. (1998). 'Bioscoopbeelden kunnen gerust bezichtigd worden'. De opkomst van Rotterdamse bioscopen in de jaren tien. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 1(1), 32–46.

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 94kb