Hilversum 3 heeft in het publieke omroepbestel altijd een intrigerende rol gespeeld. Zelfs al voordat de zender er was. Plannen voor een derde radiozender waren speelbal in de omroepkwestie. Onderzoek naar de totstandkoming van Hilversum i geeft inzicht in die omroepkwestie, en laat tevens zien hoe de Nederlandse radio tevergeefs probeerde vast te houden aan feitelijk achterhaalde idealen. Was, gezien vanuit het Gooi, Hilversum 3 niet meer dan een onhandige poging een deel van de verloren luisteraars voor de publieke omroep terug te winnen, voor Den Haag speelde er veel meer mee. Aan het uiteindelijke resultaat, een 'populaire radiozender', was de politieke strijd goed af te lezen.-----A 'big jukebox' or a 'higher-reaching programme'? The political battle over a third radio broadcaster.The 'Hilversum 3' broadcaster has always played a conciliatory role in public broadcasting - even before it existed. Plans for a third broadcaster became a major playing piece in the broadcasting game. Vahl's research on the genesis of Hilversum 3 sheds light on how this game was played, and offers insight into how Dutch radio tried in vain to cling to essentially obsolete ideals. In the eyes of public radio {het Gooi), Hilversum 3 may have been nothing more than a clumsy attempt to win back some listeners, but to politicians in The Hague it was much more. The political battle that ensued was readily apparent in the final result: a 'popular' radio broadcaster

Additional Metadata
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License Each article is copyrighted © by its author(s) and is published under license from the author(s).When a paper is accepted for publication, authors will be requested to agree with the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 1, No 1 (1998): Tijdschrift voor Mediageschiedenis; 78-92
Citation
Vahl, Rutger. (1998). 'Grote jukebox' of een 'hogergrijpend programma ? De (omroep)politieke strijd over een derde radiozender. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 1(1), 78–92.

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 94kb