In films en op radio en televisie wordt volop aandacht besteed aan geschiedenis. Historische beelden hebben dankzij de moderne media een grotere verspreidingsgraad en de interesse ervoor neemt navenant toe. Wie denkt dat dat louter tot grote tevredenheid heeft geleid bij historici, heeft het mis. Uit conservatieve hoek wordt vaak de klacht gehoord dat die veelheid aan historische informatie een verantwoorde historische beeldvorming onmogelijk dreigt te maken. Uit postmodernistische hoek klinkt het tegenovergestelde. Wie heeft er gelijk?-----Abuse of history? The historical calibre of the new media.In film, radio and television alike, history occupies centre stage. Thanks to the modern media, historical images now enjoy wider distribution, and interest in them is increasing with like vigour. But it would be a mistake to think that historians are equally enthusiastic. Complaints are often voiced from conservative quarters that the sheer volume of historical information now available could itself undermine responsible historical perception. The postmodernists contend quite the opposite. Who is right?

Additional Metadata
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License Each article is copyrighted © by its author(s) and is published under license from the author(s).When a paper is accepted for publication, authors will be requested to agree with the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 1, No 1 (1998): Tijdschrift voor Mediageschiedenis; 93-101
Citation
Jonker, Ed. (1998). Misbruik van de geschiedenis? Het historisch gehalte van de nieuwe media. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 1(1), 93–101.

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 94kb