In HET SPOOR TERUG, de wekelijkse oral-history-documentaire van het VPRO-radioprogramma OVT, wordt veel met mondelinge geschiedenis gewerkt: verhalen van veelal gewone mensen die nauwelijks via andere bronnen zijn terug te vinden. Hoe verantwoord is het gebruik van dergelijke bronnen? En: bestaat er verschil, of zou er verschil moeten bestaan, tussen de manier waarop enerzijds journalisten en programmamakers en anderzijds wetenschappers ermee omgaan? Historicus en programmamaker Marnix Koolhaas over het belang van oral history. En: wanneer nemen in Nederland de audiovisuele archieven eindelijk hun verantwoordelijkheid en krijgt oral history de plaats die het toekomt?-----A place for oral history.This work is about the importance of oral source material in historical research.

Additional Metadata
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License Each article is copyrighted © by its author(s) and is published under license from the author(s).When a paper is accepted for publication, authors will be requested to agree with the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 1, No 1 (1998): Tijdschrift voor Mediageschiedenis; 102-114
Citation
Koolhaas, Marnix. (1998). Een plaats voor oral history. Over het belang van mondelinge geschiedenisbronnen. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 1(1), 102–114.

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 94kb