Editorial.DOI: 10.18146/2213-7653.2017.327

Additional Metadata
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License Each article is copyrighted © by its author(s) and is published under license from the author(s).When a paper is accepted for publication, authors will be requested to agree with the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 20, No 2 (2017): Spektakelcultuur in de Lage Landen; 1-3
Citation
Engelen, Leen, Van de Vijver, Lies, & Vande Winkel, Roel. (2017). Spektakelcultuur in de Lage Landen: naar een geïntegreerde en interdisciplinaire benadering. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 20(2), 1–3.

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 107kb