Review of: Jesper Verhoef. Opzien tegen modernisering. Denkbeelden over Amerika en Nederlandse identiteit in het publieke debat over media 1919-1989. Eburon, 2017, 260 pp.DOI: 10.18146/2213-7653.2018.344

Additional Metadata
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License Each article is copyrighted © by its author(s) and is published under license from the author(s).When a paper is accepted for publication, authors will be requested to agree with the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 21, No 1 (2018): New Cinema History in the Low Countries and Beyond; 133-135
Citation
Wijfjes, Huub. (2018). Digitale greep op media in het historische moderniseringsdebat. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 21(1), 133–135.

Additional Files
cover.png Cover Image , 1mb