Interview with Anne Helmond (University of Amsterdam) by Eef Masson and Karin van Es.DOI: 10.18146/2213-7653.2018.373

Additional Metadata
Keywords web historiography, web archives, web ecosystems, source code analysis, software studies
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License Each article is copyrighted © by its author(s) and is published under license from the author(s).When a paper is accepted for publication, authors will be requested to agree with the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 21, No 2 (2018): Big Data Histories; 158-162
Citation
Helmond, Anne. (2018). Anne Helmond on Researching the History of the Web. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 21(2), 158–162.

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 726kb