Interview with William Uricchio (MIT) by Eef Masson and Karin van Es.DOI: 10.18146/2213-7653.2018.374

Additional Metadata
Keywords data epistemologies, data imaginaries, data literacy, public service institutions, television history
Publisher Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis
Rights Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd. Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License Each article is copyrighted © by its author(s) and is published under license from the author(s).When a paper is accepted for publication, authors will be requested to agree with the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License
Note Tijdschrift voor Mediageschiedenis; Vol 21, No 2 (2018): Big Data Histories; 163-169
Citation
Uricchio, William. (2018). William Uricchio on the Colonization of the Data-Imaginary in the Public Service Sector. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 21(2), 163–169.

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 726kb