Grote fabrikanten lanceerden begin vorige eeuw de filmcamera voor amateurs. In hun reclame verbonden zij het amateurfilmen met gezinsgeluk. Ofivel: amateurfilm werd familiefilm. Als dat zo is, dan droeg deze nieuwe hobby ook bij aan de uitoefening van een nieuwe gezinspraktijk en de constructie van een nieuw gezinsideaal. Hoe, dat beschrijft Susan Aasman in onderstaand artikel, vooral aan de hand van de veranderende mannen- en vrouwenrol binnen het gezin.----The man with the camera. Home movies as a ritual of 20th-century fatherhoodEarly last century, major manufacturers launched film cameras for amateurs. The accompanying advertising associated home movies with family bliss. In other words: home movies became family movies. If this is the case, this new hobby contributed to the exercising of a new family activity and the construction of a new family ideal. In her article, Aasman describes how this took place, primarily on the basis of the changing roles of men and women within the nuclear family.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.461
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Aasman, Susan. (2000). De man met de camera. Amateurfilm als ritueel van het twintigste-eeuwse vaderschap. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 3(1), 51–72. doi:10.18146/tmg.461