Welke strategie heeft het GAVA om het Gronings analoge video-erfgoed beschikbaar te houden voor de toekomst?

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/2213-7653.2017.286
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Duursma, René, & Romijn, Harry. (2017). Een urgent probleem: conserveren van analoge video en de praktijk van het GAVA. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 20(1), 149–156. doi:10.18146/2213-7653.2017.286