Het oprukken van beeld in de krant was een langdurig en complex proces, zo zal in dit artikel worden aangetoond. Hierbij speelden drie zaken een belang rijke rol: de ontwikkeling van de druk- en zettechnologie, concurrentie en sociaal-culturele factoren.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.223
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Broersma, Marcel. (2014). Vormgeving tussen woord en beeld: De visuele infrastructuur van Nederlandse dagbladen, 1900–2000. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 7(1), 5–32. doi:10.18146/tmg.223