In times of war and peace alike, the government uses the media to inform the population with more or less objective news or propaganda. In his article, William Uricchio considers media technology as a weapon in the government's hands. How can the media almost literally be used as a weapons system?----In tijden van oorlog — en ook daarbuiten — gebruiken overheden de media om de bevolking te informeren. Met meer of minder objectief nieuws of met propaganda. William Uricchio beschouwt in onderstaand artikel de mediatechnologie als een wapen in handen van de overheid. Hoe kunnen media bijna letterlijk fungeren als een wapensysteem?

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.451
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Uricchio, William. (1999). Media and war.. beyond propaganda. The media's potential to serve as weapons systems. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 2(2), 160–169. doi:10.18146/tmg.451