Over het ontstaan, nut en doel van het Nationaal Overleg Regionale Audiovisuele Archieven (NORAA), dat voor zichzelf zowel een regionale als een nationale taak ziet weggelegd: als landelijke gesprekspartner en als coördinatiepunt van regionale belangen.----NORAA and the scattered collections. The National Consultation on Regional Audio-Visual ArchivesA brief article on the inception, purpose and goal of the National Consultation on Regional Audio-Visual Archives (NORAA) that has set itself the regional and national task of national partner and coordination point for regional interests.

,
Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.482
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Wieland, Jos. (2000). NORAA en de verspreide collecties. Het Nationaal Overleg Regionale Audiovisuele Archieven. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 3(2), 93–99. doi:10.18146/tmg.482