De wereld is nu veel heftiger en grootschaliger dan in de tijd van Jac. P. Thijsse die als enthousiaste schoolmeester onze voorouders aan de hand mee naar buiten nam. Of dan ten tijde van Nescio’s Natuurdagboek, nog maar goed een halve eeuw geleden.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.149
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Hageraats, Bart. (2015). Kijken naar natuur: Sprong uit de moraal?. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 12(2), 11–62. doi:10.18146/tmg.149