De historiografie van radio is bezig met een inhaalmanoeuvre. Tot nu toe zijn de politieke aspecten van de omroepgeschiedenis verhoudingsgewijs het best aan bod gekomen. De laatste jaren is regelmatig een pleidooi te horen voor een sociale geschiedenis van de omroep. Paul Koedijk beantwoordt aan die vraag en verkent de politiek-sociale geschiedenis van het radionieuws. Hoe populair is de 'radionieuwsdienst van het ANP' in de loop der jaren geweest? Hoe vrij - ofniet-vrij - bleef het van politieke invloed? En hoe overleefde het radionieuws de komst van de televisie? ---A 'big jukebox' or a 'higher-reaching programme'? The political battle over a third radio broadcaster.The 'Hilversum 3' broadcaster has always played a conciliatory role in public broadcasting - even before it existed. Plans for a third broadcaster became a major playing piece in the broadcasting game. Vahl's research on the genesis of Hilversum 3 sheds light on how this game was played, and offers insight into how Dutch radio tried in vain to cling to essentially obsolete ideals. In the eyes of public radio (het Gooi), Hilversum 3 may have been nothing more than a clumsy attempt to win back some listeners, but to politicians in The Hague it was much more. The political battle that ensued was readily apparent in the final result: a 'popular' radio broadcaster.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.50
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Koedijk, Paul. (1998). Gericht op het belangrijkste nieuws: De politiek-sociale betekenis van radionieuws. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 1(1), 60–77. doi:10.18146/tmg.50