Review of: Joan Hemels. ‘Als het goede maar gebeurt’. Titus Brandsma, adviseur in vrijheid en verzet. Kampen (Kok) 2008, 210 p., ISBN 978 90 435 1568 9Ton Crijnen. Titus Brandsma. Een man met twee gezichten. Een nieuwe biografie. Nijmegen (Valkhof Pers) 2008, 519 p., ISBN 978 90 5625 278 6

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.760
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Wijfjes, Huub. (2010). Titus, de kerk en de persvrijheid. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 13(1), 156–158. doi:10.18146/tmg.760