Dit artikel beschrijft de opkomst van de ‘agent’ in de zeventiende eeuw. Meer specifiek komen de agenten aan bod die vanuit de Republiek hun opdrachtgevers bedienden, die zich voornamelijk buiten de Republiek bevonden. Aan de hand van de agency theory betoogt Feringa dat het ontstaan van het fenomeen agent primair een economisch verschijnsel is. De positievan de agent bewoog zich tussen die van ondernemer of cliënt, afhankelijk het karakter van de relatie die hij met zijn opdrachtgever(s) onderhield en de aard van de activiteiten die hij verrichtte.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.104
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Feringa, Jan. (2015). De petten van de agent: Opkomst en ontwikkeling van de nieuwsagent in de Republiek der Nederlanden, 1600–1795. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 18(1), 5–26. doi:10.18146/tmg.104