Toen begin deze eeuw het Koloniaal Instituut werd opgericht om de 'kennis onzer koloniën' in Nederland te verbreiden, werd film een belangrijke rol toegedacht. Voor het maken van de educatief bedoelde documentaires werd J. C. Lamster gecontracteerd. Als oud-militair wist hij alles van Indië, maar niets van film. Wat deed een oud-kapitein met een camera en hoe kwam zijn bijzondere collectie tot stand? In oktober 1997 gaf Carinda Strangio een lezing in het Filmmuseum (in het kader van de Archimedia Masterclass) over de achtergronden van de Lamster-collectie. Onderstaand artikel is een bewerking van die lezing.Station Soekaboemi. The Film Museum's Lamster collection.When the Colonial Institute was established at the start of the 20 century with the goal of expanding 'knowledge of our colonies' in the Netherlands, film was seen as playing an important role. J.C. Lamster was contracted to make educational documentaries. As a veteran he knew plenty about Indonesia, but nothing about filmmaking. What could a retired captain with a camera do and how did his unique collection come into existence? In October 1997 in the Film Museum, Carinda Strangio gave a lecture on the history of the Lamster collection as part of the Archimedia Masterclass. The article in this issue of TMG is based on that lecture, in which Strangio reconstructed the developments surrounding Lamster's Indonesian adventure.

, , , , ,
Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.31
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Strangio, Carinda. (1999). Standplaats Soekaboemi: De Lamster-collectie van het Filmmuseum. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 2(1), 22–35. doi:10.18146/tmg.31