In deze publicatie kunt u lezen hoe Beeld en Geluid en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) vanuit de netwerkorganisatie Mediawijzer.net in 2009 en 2010 het onderwerp mediawijsheid hebben vormgegeven in publieksonderzoek, effectonderzoek en veldonderzoek op en met scholen. De verbinding naar andere maatschappelijke sectoren is buiten beschouwing gelaten. De beschreven projecten betreffen onderzoeken die gerelateerd zijn aan de ‘clubhuis’-functie van beide organisaties. Voor de afstemming van algemeen onderzoek naar mediawijsheid door Mediawijzer.net, indien relevant, is afstemming gezocht met ECP-EPN.