Review van het boek, Remieg Aerts & Peter de Goede (red.) Omstreden democratie. Over de problemen van eensuccesverhaal. Amsterdam (Boom) 2013.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.246
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Broersma, Marcel. (2014). Omstreden democratie. Over de problemen van een succesverhaal. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 16(2), 75–77. doi:10.18146/tmg.246