Vaak gaven nieuwe technologische ontwikkelingen in de mediageschiedenis aanleiding tot euforische toekomstvisies. Media als communicatiemiddelen waar iedereen toegang tot heeft, en waar geen sprake is van een hiërarchische scheiding tussen zender en ontvanger. Dat zou tot een democratisch, zo niet paradijselijk samenleven van alle burgers leiden.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.164
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Müller, Eggo. (2015). De belofte van interactiviteit: Over de realiteit van een ideaal van mediale communicatie. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 11(2), 14–29. doi:10.18146/tmg.164